Organising Committee:

Conference Chair:

 • Ng, Charles

Technical Secretary:

Committee:

 • Chan, Terence
 • Chen, Rui
 • Chen, Yong-Hui
 • Cheuk, Johnny
 • Cheung, Tony
 • Chiu, Abraham
 • Chung, Edwin
 • Coop, Matthew
 • Leung, Rupert
 • Pun, W.K.
 • Sun, H.W.
 • Tham, George
 • Wang, Gang
 • Wang, Yu-Hsing
 • Wang, Jui-Pin
 • Xu, Jie
 • Yin, Jian-Hua
 • Yong, Patrick
 • Yu, Ringo
 • Zhan, Tony Liangtong
 • Zhang, Limin
 • Zhao, Jidong
 • Zhou, Chao

@

International Advisory Committee:

 • Alonso, Eduardo, Spain
 • Cui, Yu-jun, France
 • Delage, Pierre, France
 • Fredlund, Del., Canada
 • Farimah Masrouri, France
 • Gens, Antonio, Spain
 • Houston, Sandra, USA
 • Imre, Emoke, Hungary
 • Jommi, Cristina, Netherlands
 • Laloui, Lyesse,  Switzerland
 • Mancuso, Claudio, Italy
 • Marinho, Fernando, Brazil
 • Masin, David, Czech Republic
 • Miller, Gerald A. , USA
 • Rahardjo, Harianto, Singapore
 • Schanz, Tom, Germany
 • Sheng Daichao, Australia
 • Springman, Sarah, Switzerland
 • Toll, David, UK
 • Vanapalli, Sai, Canada
 • Wheeler, Simon, UK

@

@

@

@

@
@
@
@
@
@
@
@
@